Onze jongeren willen net zo graag als wij, de wijde wereld in, zoveel mogelijk een zelfstandig en onafhankelijk leven. Ze hebben net als ieder ander ook het recht om hun leven te leiden zoals zij het graag willen, met alle mogelijkheden die wij ook hebben.
Ja, ze hebben een beperking! En nee, ze zijn absoluut niet zielig! Ze missen soms faciliteiten die ze nodig hebben om ook gewoon normaal te kunnen zijn. Hun beperking en de juiste voorzieningen belemmeren hen in deze vrijheid.

Daarom hebben wij als ouders dit wooninitiatief opgestart. Een eigen plek met de benodigde zorg en begeleiding.

Op dit moment (februari 2024) zijn alle appartementen bewoond.